Wednesday, December 2, 2009

Ang Kung Fu

Kung saka-sakali...
kung mamarapatin lamang... 
Kung pwede lang dinggin
pero Kung ayaw mo, huwag mo!

No comments:

Post a Comment